K-12-6-5-6_ทำเนียบสื่อมวลชนในประเทศไทย 2548-2549 (72ปี 3พค.วันคล้ายวันก่อตั้งกรมประชาสัมพันธ์)

รหัส K-12-6-5-6

ชื่อเรื่อง_ทำเนียบสื่อมวลชนในประเทศไทย 2548-2549 (72ปี 3พค.วันคล้ายวันก่อตั้งกรมประชาสัมพันธ์)

สำนักพิมพ์  กรมประชาสัมพันธ์

ปีพิมพ์  กันยายน  พศ. 2549