l-14-2-40_ไฟ

l-14-2-40_ไฟ

ผู้แต่ง  ประภัสสร  เสวิกุล

นวนิยายแห่งร้อนแรงของไฟรัก ไฟแค้น และไฟสวาท

โรงพิมพ์สำนักพิมพ์ดอกหญ้า

ปีพิมพ์  ครั้งที่ สิบสอง มิ.ย. 2538