l-14-4-23_ข้างถนน

l-14-4-23_ข้างถนน

โดย  สุรชัย  จันทิมาธร

โรงพิมพ์ สำนักพิมพ์กำแพง

ปีพิมพ์  ครั้งที่ 3   ม.ค. 2531