L-14-2-2_ล่องไพร-ตุ๊กตาผี

รหัส  L-14-2-2

ชื่อเรื่อง_ล่องไพร-ตุ๊กตาผี

ผู้แต่ง  น้อย  อินทนนท์

ชุดนวนิยายผจญภัยลี้ลับในป่าดงพงพีเมืองไทย

สำนักพิมพ์ กระท่อม ป.ล. พศ. 2533