L-14-2-3_ล่องไพร-จามเทวี

รหัส  L-14-2-3

ชื่อเรื่อง_ล่องไพร-จามเทวี

ผู้แต่ง น้อย อินทนนท์ (มาลัย  ชูพินิจ)

ชุดนวนิยายผจญภัยลี้ลับในป่าดงพงพีเมืองไทย

สำนักพิมพ์ กระท่อม ป.ล. พศ. 2536