L-14-3-11_ฤดูใบไม้ผลิจักต้องมาถึง

รหัส  L-14-3-11

ชื่อเรื่อง_ฤดูใบไม้ผลิจักต้องมาถึง

ผู้แต่ง  วิทยากร  เชียงกูล

สำนักพิมพ์  เม็ดทราย  พศ. 2522

บทย่อ

แต่การเปลี่ยนแปลงในสังคมไม่ได้มีลักษณะซ้ำซากวนเวียนไปมาเหมือนฤดูกาลดอกนะ การเปลี่ยนแปลงแต่ละครั้งมีแต่จะทำให้ประชาชนได้รับบทเีรียนมากขึ้น แม้แต่ในช่วงที่ดูเหมือนจะตกต่ำมืดมนที่สุดก็ตาม ฤดูหนาวปีนี้เขาว่าจะหนาวมาก และยาวนานสักหน่อยแต่ฤดูใบไม้ผลิก็จักต้องมาถึงอย่างแน่นอน