L-14-3-21_หนุ่มเหน้า และพระจันทร์เสี้ยว

รหัส  L-14-3-21

ชื่อเรื่อง_หนุ่มเหน้า และชมรมพระจันทร์เสี้ยว (รวมเรื่องสั้น)

สำนักพิมพ์ รุ่งวัฒนาพานิช

ปีพิมพ์  พศ. 2514