L-14-3-39_ชีวิตดีงาม

รหัส  L-14-3-39

ชื่อเรื่อง_ชีวิตดีงาม (สำหรับผู้ปรารถนาความสุข ความสำเร็จและความรัก)

ผู้แต่ง  ระวี  ภาวิไล

สำนักพิมพ์  ผีเสื้อ

ปีิพิมพ์ พศ. 2537