L-14-4-3_ศิลปะแห่งรัชกาลที่ 9

L-14-4-3_ศิลปะแห่งรัชกาลที่ 9

เจ้าของ คณะกรรมการโครงการเฉลิมพระเกียรติฯ ศิลปะแห่งรัชกาลที่ 9 ร่วมกับ มูลนิธิหอศิลปะแห่งรัชกาลที่ 9

สนับสนุนโดย ธนาคาไทยทนุ

ปีพิมพ์ พศ. 2539