L-14-4-5_รสรัก (รวมเรื่องสั้น)

รหัส L-14-4-5

ชื่อเรื่อง_รสรัก (รวมเรื่องสั้น)

ผู้แต่ง  นิวัต  พุทธประสาท

สำนักพิมพ์ เม่นวรรณกรรม

ปีพิมพ์  พศ. 2546 พิมพ์ครั้งที่ 1