L-14-4-11_พิณรำพึง-เส้นสาย ลายสี กวี ศิลป์

L-14-4-11

ชื่อเรื่อง_พิณรำพึง-เส้นสาย ลายสี กวี ศิลป์

ชื่อผู้แต่ง  มลคล  อุทก

บรรณาธิการ  เรวัตร์  พันธุ์พิพัฒน์

สำนักพิมพ์  พิณสำนักพิมพ์

ปีพศ. 2556