J-12-1-20_คือ… คนหนังสือพิมพ์

รหัส J-12-1-20

ชื่อเรื่อง_คนหนังสือพิมพ์

เจ้าของ สมาคมนักข่านักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

บรรณาธิการ  ขุนทอง ลอเสรีวานิช

โรงพิมพ์ โรงพิมพ์เดือนตุลา

ปีพ.ศ. 2558

 

ดาวโหลดเนื้อหาทั้งหมด