สุวัฒน์ วรดิลก

  ศิลปินวรรณศิลป์แห่งชาติ อักษราต้านเผด็จการ 

          สุวัฒน์ วรดิลก นามสกุลเดิม  พรหมบุตร  บุตรของ ขุนวรกิจอักษร กับ นางจำรัส (ชีวกานนท์) เป็นนักเขียนเรื่องสั้น นวนิยาย นักหนังสือพิมพ์ และได้รับการยกย่องเป็นศิลปินแห่งชาติ ใช้นามปากกาหลายชื่อ ที่รู้จักกันดีคือ "รพีพร" มีพี่น้องต่างมารดา คือ ทวีป วรดิลก ซึ่งเป็นนักเขียนที่มีชื่อเสียงเช่นกัน

ได้รับการศึกษาชั้นต้นจากโรงเรียนหลายแห่ง  และชั้นมัธยมศึกษาต้น   ที่โรงเรียนวัดโสมนัสวิหาร  มัธยมศึกษาปลายที่โรงเรียนเบญจมบพิตร เตรียมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และการเมือง และวิชากฎหมาย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ฯ ระหว่างศึกษาที่ธรรมศาสตร์ ได้เข้าทำงานที่กรมราชทัณฑ์   ต่อมาจึงได้มาสอบเป็นเสมียนการเงิน กรมบัญชีกลาง กองทัพเรือ 2489อิศรา อมันตกุล ก่อนจะเขียนเรื่องสั้นประจำฉบับ โดยเป็นนักข่าวหนังสือพิมพ์เอกราช ของ ก่อนเข้าสู่วงการหนังสือพิมพ์ในปี

            ต่อมาได้เขียนจินตนิยาย เรื่อง เปลวสุริยา และ ราชินีบอด ลงพิมพ์ในปิยะมิตร รายสัปดาห์ ทั้งสองเรื่องได้รับความนิยมอย่างกว้างขวาง ต่อมาเมื่อ สุวัฒน์ เข้าไปเขียนบทละครให้ คณะศิวารมณ์ ได้นำจินตนิยายทั้งสองเรื่องไปทำเป็นละครเวที ซึ่งประสบความสำเร็จเป็นอย่างสูง

            ปี  2501 สุวัฒน์ วรดิกล ได้นำคณะศิลปินไทย เดินทางไปแสดงที่ประเทศจีนลัทธิคอมมิวนิสต์จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์จอมพล ป. พิบูลสงคราม รัฐบาลไทยขณะนั้นมีนโยบายต่อต้าน ประจวบกับเดินทางกลับมาในช่วงที่ ส่งผลให้ถูกจับกุมคุมขังเป็นเวลา 4 ปี ระหว่างที่อยู่ในเรือนจำได้เขียนนิยาย บทละครโทรทัศน์ บทละครวิทยุ อย่างต่อเนื่อง เมื่อพ้นโทษก็ยังคงทำงานด้านการเขียนตลอดมา ทำการปฏิวัติล้มอำนาจ

            สุวัฒน์ วรดิลก ได้รับปริญญาศิลปศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศิลปินแห่งชาติ (สาขาวรรณศิลป์) ในปี 2534เพ็ญศรี พุ่มชูศรี ไม่มีบุตรธิดาด้วยกัน เป็นผู้มีส่วนสำคัญในการก่อตั้งชมรมนักเขียน 5 พฤษภาคม และสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย และเคยดำรงตำแหน่ง นายกสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย สมรสกับ   สุวัฒน์ วรดิลก เสียชีวิตด้วยอาการหัวใจล้มเหลวด้วยวัย 84 ปี ที่บ้านพักใน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี