สุภา ศิริมานนท์

 นักเขียนหนึ่งใน 100 หนังสือดีแห่งสยาม 

            สุภา ศิริมานนท์  นามปากกา จิตติน ธรรมชาติ เกิดเมื่อปี 2457 เป็นชาวจังหวัดอ่างทอง เข้าศึกษาที่โรงเรียนสมเด็จเจ้าพระยา, โรงเรียนสวนกุหลาบ (ส.ก. 6153) เป็นนักคิดนักประพันธ์นักหนังสือพิมพ์และนักวารสารศาสตร์คนสำคัญของประเทศไทย

            ที่สำคัญเป็น  ผู้สื่อข่าวสงครามคนแรก  ของประเทศไทย (ในสงครามจีนญี่ปุ่น) เคยเป็นบรรณาธิการ นิกรวันอาทิตย์  และ  อักษรสาส์น  เข้าร่วมขบวนการเสรีไทยกระทรวงการต่างประเทศสถานทูตไทย ณ ประเทศต่าง ๆ ในทวีปยุโรป คือ สหภาพโซเวียตสวีเดนสวิตเซอร์แลนด์ และฝรั่งเศส   เป็นเลขานุการฝ่ายหนังสือพิมพ์ประจำ รับราชการใน

            สุภา ศิริมานนท์ เป็นผู้แปล  แคปปิตอลลิซม์  (ทุนนิยม) ของ คาร์ล มาร์กซ์ เป็นภาษาไทย โดยใช้ชื่อว่า แคปิตะลิสม์ สุภาเป็นผู้แต่งหนังสือ  วรรณสาส์นสำนึก  (พิมพ์ในนิตยสารช่วงปี 2492 - 2495 พิมพ์รวมเล่มครั้งแรก พ.ศ. 2529) เป็นหนึ่งในหนังสือดี 100 เล่มที่คนไทยควรอ่าน งานเขียน  ภาวะของศิลปะใต้ระบอบเผด็จการฟาสซีสม์  ของสุภา เคยถูกตีตราว่าเป็น "หนังสือต้องห้าม" ในสมัย แต่ในภายหลังก็ถูกยกเลิกไป

            นอกจากงานเขียนเชิงวิชาการแล้ว สุภา ยังมีผลงานนวนิยาย เรื่องเดียวในชีวิต คือ  ผู้อยู่เหนือเงื่อนไข    โดยมีเค้าเรื่องจากบันทึกประวัติศาสตร์ชิ้นหนึ่งสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนวนิยายอิงประวัติศาสตร์ที่ใช้เหตุการณ์จลาจลปลายสมัยกรุงธนบุรีสังคมนิยมจารีตนิยม             เกี่ยวกับการสิ้นพระชนม์ของ นวนิยายเรื่องนี้นำเสนอคำสอนพระราชาด้วยแนวคิด จึงแตกต่างกับวรรณกรรมคำสอนพระราชาทั่วไป ซึ่งมีแนวคิดแบบ เป็น

            สุภา ศิริมานนท์ ถึงแก่กรรมในวันที่ 15 มีนาคม  2529 โดยโรคมะเร็งในตับอ่อน