เฉลิม วุฒิโฆษิต

 นักวาดชั้นครู ตำนานสุภาพบุรุษรายวัน 

         เฉลิม วุฒิโฆษิต นักหนังสือพิมพ์ที่ได้รับการยกย่องจากวงการหนังสือพิมพ์ว่าเป็น  บรรณาธิการมืออาชีพ  เฉลิมวุฒิ  และ รักเลห์  ตลอดกาล ทั้งยังเป็นจิตรกรนักวาดภาพปกและภาพประกอบภายในเล่มที่มีฝีมือดี ยามว่างมักจะเขียนภาพปก และภาพประกอบให้กับสำนักพิมพ์ต่างๆ ใช้นามปากกา

         โดยเฉพาะภาพประกอบหนังสือ สุภาพบุรุษ รายปักษ์  เป็นตำนานของคนทำหนังสือพิมพ์รุ่นบุกเบิก ในการเรียกร้องประชาธิปไตยจากอดีตถึงปัจจุบัน ซึ่งมีการจัดทำกันทั้งหมด 37 เล่ม ฉบับปฐมฤกษ์เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2472 โดยมีขนาดรูปเล่มแบบ Pocket Magazine ราคาจำหน่าย 30 สตางค์

         ในความเป็นตำนานของหนังสือสุภาพบุรุษ ยังมีต้นแบบของคนทำหนังสืออยู่ด้วยเช่นกัน  นั่นคือ ศิลปินผู้วาดปกของ สุภาพบุรุษ รายปักษ์ มักชอบวาดรูป "สุภาพสตรี" ขึ้นปกแทบทุกเล่มและบางเล่มก็วาดเป็น รูปผู้หญิงกับผู้ชายอยู่ด้วยกัน เริ่มต้นจากผู้ใช้นามว่า "ธัญญา" แห่งสยามศิลป์ สลับกับ "เฉลิมวุฒิ"  

         จากนั้น เฉลิม วุฒิโฆษิต มาทำหนังสือพิมพ์รายปักษ์ชื่อ  สมานมิตรบันเทิง โดยรับผิดชอบตั้งแต่แรกเป็นเจ้าของ บรรณาธิการ พิมพ์โฆษณา เขียนเรื่อง วาดภาพประกอบ จัดพิมพ์ ตลอดจนจำหน่ายด้วยตัวเอง ทำลักษณะนี้มาถึง 2 ปี

         หลังจากนั้น ออกหนังสือพิมพ์  เฉลิมวุฒิ  ชื่อเดียวกับนามปากกาของเขา อยู่อีก 2 ปีจนต้องเลิกกิจการ ต่อมารับหน้าที่เป็นบรรณาธิการให้กับหนังสือพิมพ์อีกหลายฉบับ อาทิ หลักเมือง ของบุญเทียม ต.อังกินันท์, ประมวญวัน ของพระราชวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์, ประชากร ของบริษัทโพสต์พับลิชชิ่ง, นครสาร และสุดท้ายกับชาวไทยรายวัน

         เฉลิม วุฒิโฆษิต ร่วมกับพระยาปรีชานุสาสน์ และเพื่อนๆ ก่อตั้งสมาคมหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ร่วมเป็นกรรมการบริหารชุดแรก และดำรงตำแหน่งนายกสมาคมนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย 2 สมัย จากนั้นได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นวุฒิสมาชิก และรับพระราชทานปริญญาบัตรวารสารศาสตร์มหาบัณฑิต จากสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในสาขาวิชาชีพหนังสือพิมพ์ด้วย

         นับเป็นนักหนังสือพิมพ์ที่ได้รับการยกย่องว่าเพียบพร้อมด้วยความรู้ความสามารถ ยึดมั่นในวิชาชีพและจรรยาบรรณตลอดชีวิต