m-14-1-30_แม่ (Mother)

m-14-1-30_แม่ (Mother)

ผู้แต่ง  แมกซิม กอร์กี้

ผู้แปล  จิตร ภูมิศักดิ์

พิมพ์โดย  สำนักพิมพ์ดอกหญ้า 2543

ปีพิมพ์   พิมพ์ครั้งที่ 5 ปี 2544