m-14-1-32_น้องแป้ง

m-14-1-32_น้องแป้ง

ผู้แต่ง  แอนน์ ไฟน์

ผูัแปล  สุมนา  บุณยะรัตเวช

รางวัลเหรียญคาร์เนกี้  รางวัลวิทเบรด และสร้างเป็นภาพยนตร์

สำนักพิมพ์ผีเสื้อ

ปีพิมพ์  ครั้งแรก 2540