m-14-1-31_ห้องสีเหลืองกับผู้หญิงคนนั้น

m-14-1-31_ห้องสีเหลืองกับผู้หญิงคนนั้น

ผู้แต่ง   ชาร์ลอตต์  เพอร์กินส์  กิลแมน

ผู้แปล   จิระนันท์  พิตรปรีชา

โรงพิมพ์  สำนักพิมพ์กอไผ่

ปีพิมพ์   ครั้งแรก  ธ.ค. 2527