M-14-1-1_มหาภารตยุทธ

รหัส M-14-1-1

ชื่อเรื่อง_มหาภารตยุทธ

แปลและเรียบเรียง  กรุณา - เรืองอุไร กุศลาสัย

สำนักพิมพ์ ศยาม

ปีพิมพ์  พศ. 2534

บทแนะนำเรื่อง
การอ่านมหากาพย์มหาภารตะช่วยให้จิตใจของเรามีความเข้มแข็ง วรรณกรรมชิ้นนี้สอนให้เราตระหนักถึงความจริงที่ว่า เวรย่อมก่อให้เกิดเวร ความโลภและการใช้ความรุนแรงมีแต่จะนำมนุษย์ไปสู่ความพินาศหายนะ และการชนะที่แท้จริงนั้นอยู่ที่การชนะธรรมชาติฝ่ายต่ำในตัวของเราเอง...  (จักรวะตี ราชาโคปาลาจารี ผู้สำเร็จราชการคนแรกของอินเดีย)