M-13-6-19_นักเขียนหนุ่ม ความบันดาลใจอันหลากหลาย

รหัส  M-13-6-19

ชื่อเรื่อง_นักเขียนหนุ่ม ความบันดาลใจอันหลากหลาย

ผู้แปล  สุชาติ  สวัสดิ์ศรี

สำนักพิมพ์ เคล็ดไทย

ปีพิมพ์ พศ. 2537