การจำแนกแยกประเภท “สื่อแท้-สื่อเทียม”-นายทวีโชค พูนไชย

เรื่อง : การจำแนกแยกประเภท “สื่อแท้-สื่อเทียม”
ผู้ศึกษา :     นายทวีโชค พูนไชย
กรรมการที่ปรึกษา :    นายเรืองชัย ทรัพย์นิรันดร์
ปี : 2552

บทคัดย่อ

ในช่วงหลายปีมานี้ นับแต่เกิดปรากฏการณ์ความแตกแยกทางความคิดของคนในสังคม ซึ่งแบ่งออกเป็นฝักฝ่ายอย่างชัดเจน อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากความเห็นต่างทางการเมือง ส่วนหนึ่งเพราะการรับรู้ข้อมูลข่าวสารจากสื่อมวลชน โดยเฉพาะสื่อทีวี วิทยุ และหนังสือพิมพ์

ปรากฏการณ์ดังกล่าว นำมาซึ่งความเคลือบแคลงสงสัยต่อการปฏิบัติหน้าที่ของสื่อ ส่งผลต่อภาพลักษณ์ความน่าเชื่อถือของผู้ประกอบวิชาชีพสื่อในวงกว้าง ขณะที่สื่อมวลชนเองก็มีพฤติการณ์จำแนกแยกกลุ่ม มีการบัญญัติศัพท์ “สื่อแท้-สื่อเทียม” ขึ้น

อย่างไรก็ตาม สื่อมวลชนถือเป็นอีกหนึ่งวิชาชีพที่มีสถาบันและหลักจรรยาบรรณทางวิชาชีพ เช่น เดียวกับอาชีพครู แพทย์ สถาปนิก หรือทนายความ เป็นอาทิ  ในช่วงสถานการณ์เขม็งเกลียวทางการเมืองข้าง ต้น

ฉะนั้นแล้ว รายงานชิ้นนี้จึงต้องการทราบถึงการทำหน้าที่ของสื่อประเภทต่างๆ ในช่วงสถานการณ์ความขัดแย้งทางการเมืองว่า มีผลต่อการนำเสนอข้อมูลข่าวสารจริงหรือไม่ และหากสื่อใดมีความโน้มเอียงเสนอข่าวสารบิดเบือน เข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นการเฉพาะ ไม่ครอบคลุมรอบด้าน อาจอนุโลมได้ว่าอยู่ในข่ายการเป็น “สื่อเทียม” ในที่สุด

 

(ดาวโหลดไฟล์ต้นฉบับได้ที่นี้)