บทบาทและความรับผิดชอบต่อการเขียนบทความคอลัมน์รถยนต์ -นายพุฒิพัฒน์ สุริยะธัญสิริ

เรื่อง : บทบาทและความรับผิดชอบต่อการเขียนบทความคอลัมน์รถยนต์
ผู้ศึกษา :    นายพุฒิพัฒน์ สุริยะธัญสิริ
กรรมการที่ปรึกษา :    นายปกป้อง  จันวิทย์
ปี : 2552

บทคัดย่อ

การนำเสนอบทความ หรือคอลัมน์เกี่ยวกับรถยนต์ของสื่อนิตยสารทุกวันนี้ ถูกวิจารณ์ผู้อ่านและสื่อมวลชนด้วยกันว่า มีการสอดแทรก อารมณ์และความรู้สึก บางครั้งเป็นทัศนคติด้านลบ ทำให้บทความที่ตีพิมพ์ไม่มีความเป็นกลางมากนัก นอกจากนี้ยังมีเรื่องอิทธิผลจากการใช้งบโฆษณาประชาสัมพันธ์ ที่เข้ามากดดันทำให้สื่อมวลชนสายงานยนต์ เขียนหรือตีพิมพ์บทความโดยไม่ได้นำเสนอข้อมูล รายละเอียดทั้งหมดที่ผู้อ่านควรรู้ได้รับทราบ และยังมีกรณีการรับสินบนจากเจ้าของผลิตภัณฑ์ เพื่อให้สื่อมวลชนบางแห่งเขียนและนำเสนอบทความในแบบที่เจ้าของผลิตภัณฑ์ต้องการ ทั้งหมดถือว่ากระทบกับผู้บริโภค ที่เป็นผู้อ่านนิตยสารโดยตรง เพราะบางครั้งไม่สามารถตัดสินใจได้ว่า ข้อมูลใดเป็นข้อเท็จ หรือข้อจริง

จากการศึกษาด้วยการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญในวงการสื่อมวลชนสายยานยนต์ พร้อมด้วยการยกเอาบทความที่ตีพิมพ์ลงในนิตยสารหลายๆ ฉบับ ทำให้เห็นถึงการทำหน้าที่สื่อมวลชน ที่ไม่เป็นกลางมากนัก มีการใช้อคติ แต่งเติมเสริมในบทความ จนบางครั้งเป็นการชี้นำผู้อ่าน

นอกจากนี้การศึกษายังพบว่า มีการให้ว่าจ้างสื่อมวลชนบางแขนงเช่น สื่ออินเตอร์เน็ต ในการเขียนบทความเชียร์รถยนต์ยี่ห้อหนึ่ง เพื่อสร้างกระแสก่อนการเปิดตัว ซึ่งจากการศึกษาจะเป็นส่วนช่วยให้บรรดาสื่อมวลชนรุ่นใหม่ และสื่อนอกสายยานยนต์ได้รับทราบปัญหา และสิ่งที่เกิดขึ้น และน่าจะนำไปสู่การแก้ไขปรับปรุง รวมการที่ผู้อ่านนิตยสารจะได้ใช้วิจารณญาณมากขึ้น ในการรับข้อมูลข่าวสารจากนิตยสารรถยนต์ต่างๆ

(ดาวโหลดไฟล์ต้นฉบับได้ที่นี้)