h-0-5-15_การโกงบ้านกินเมืองประเทศไทยระดับวิจิตรศิลป์ (พ.ศ.2500 ถึง ปัจจุบัน)

h-0-5-15_การโกงบ้านกินเมืองประเทศไทยระดับวิจิตรศิลป์ (พ.ศ.2500 ถึง ปัจจุบัน)

ผู้เขียน  ประสงค์  เลิศรัตนวิสุทธิ์

โรงพิมพ์  สำนักพิมพ์ Openbooks

ปีพิมพ์  พิมพ์ครั้งที่ 1 ม.ค. 2549