J-12-4-17_ประชาธิปไตยเปื้อนเลือด(เบื้องลึก เบื้องหลัง พฤษภา 35)

รหัส  J-12-4-17

ชื่อเรื่อง_ประชาธิปไตยเปื้อนเลือด(เบื้องลึก เบื้องหลัง พฤษภา 35)

ชื่อผู้แต่ง  รุ่งมณี เมฆโสภณ

สำนักพิมพ์ บ้านพระอาทิตย์

ปีพิมพ์ พศ. 2553