F-8-1-2_มองเศรษฐกิจมุมเศรษฐศาสตร์ – เศรษฐธรรมศาสตร์ วิชาการลำดับที่3

รหัส F-8-1-2

ชื่อเรื่อง_มองเศรษฐกิจมุมเศรษฐศาสตร์

ชุด- เศรษฐธรรมศาสตร์ วิชาการลำดับที่3

ผู้แต่ง รวมบทความคมลัมน์เศรษฐ ธรรมศาสตร์ ตลาดวิชาจากประชาชาติธุรกิจ

โดยคณาจารย์เศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์

สำนักพิมพ์ Openbooks

ปีพิมพ์ พศ. 2553 พิมพ์ครั้งที่ 1