o-16-5-15_ชมรมนักข่าวสายเทคโนโลยีสารสนเทศ-Towards Sustainable ICT Development

รหัส o-16-5-15

ชื่อเรื่อง_ชมรมนักข่าวสายเทคโนโลยีสารสนเทศ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ประจำปี 2554-2555

-Towards Sustainable ICT Development

ปีพิมพ์ พศ. 2555