o-16-5-18_หนังสือประจำปี 2557-2558 ชมรมนักข่าวสายเทคโนโลยี-18+Digital only

o-16-5-18_หนังสือประจำปี 2557-2558 ชมรมนักข่าวสายเทคโนโลยี-18+Digital only

เจ้าของ  ชมรมนักข่าวสายเทคโนโลยีสารสนเทศ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

ปีพิมพ์  2557-2558