o-15-5-16_วันนักข่าว 5 มีนาคม 2564-สื่อไทยในวิกฤต Covid-19

o-15-5-16_วันนักข่าว 5 มีนาคม 2564-สื่อไทยในวิกฤต Covid-19

บรรณาธิการ วรพล กิตติรัตวรางกูล

เจ้าของ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

ปีพิมพ์ พศ. 2564

ขอเชิญดาวโหลดหนังสือวันนักข่าวได้ฟรีที่นี้ ในเล่มมีบทสัมภาษณ์ของผู้บริหารหลายสื่อ เล่ามุมมองการผ่าตัดองค์กรเพื่อฝ่าวิกฤติโควิด

ดาวโหลดหนังสือได้ที่นี้ (PDF)

อ่านหนังสือวันนักข่าวประจำปี 2564 แบบ Ebook