0-15-1-43-44_29ปี สมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

รหัส 0-15-1-43-44

ชื่อเรื่อง_29ปี สมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

เจ้าของ  สมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

ปีที่พิมพ์ พศ. 2552