O-15-2-1_นสพ. 2512

รหัส O-15-2-1

ชื่อเรื่อง_นสพ. 2512

ที่ระลึกในการเสด็จพระราชดำเนินทรงวางศิลาฤกษ์อาคารสมาคมนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

เจ้าของ สมาคมนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

วันที่ 6 มีนาคม พศ. 2512