o-17-2-1_เมื่อปลาจะกินดาว1

รหัส o-17-2-1

ชื่อเรื่อง_เมื่อปลาจะกินดาว 1  (รายงานสถานการณ์สิ่งแวดล้อม 10 เรื่องประจำปี 2544)

เจ้าของ ชมรมนักข่าวสิ่งแวดล้อม  สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แ่ห่งประเทศไทย

โรงพิมพ์สินทวี

ปีพิมพ์ พศ. 2544