o-16-1-6_บทบาทสื่อกับความแตกต่างทางความคิดในสังคม : ครบรอบ 12ปี สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ

รหัส  o-16-1-6

ชื่อเรื่อง_บทบาทสื่อกับความแตกต่างทางความคิดในสังคม : ครบรอบ 12ปี สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ

เจ้าของ สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ

ปีพิมพ์  4 ก.ค. พศ. 2552