o-17-1-9_หนังสือประจำปี 2553 สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย : สื่อในวิกฤติ หรือ วิกฤติในสื่อ

รหัส o-17-1-9

ชื่อเรื่อง_หนังสือประจำปี 2553 สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย : สื่อในวิกฤติ หรือ วิกฤติในสื่อ

เจ้าของ สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย

ปีพิมพ์  พศ. 2553