o-17-1-3_หนังสือประจำปี 2547 สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย : สงครามคลี่นความถี่ Dead air ปฏิรูปสื่อ

รหัส o-17-1-3

ชื่อเรื่อง_หนังสือประจำปี 2547 สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย : สงครามคลี่นความถี่ Dead air ปฏิรูปสื่อ

เจ้าของ สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย

ปีพิมพ์  พศ. 2547