o-17-1-1_หนังสือประจำปี 2544 สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย : บนรอยต่อของการปฏิรูปสื่อ

รหัส o-17-1-1

ชื่อเรื่อง_หนังสือประจำปี 2544 สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย : บนรอยต่อของการปฏิรูปสื่อ

เจ้าของ สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย

ปีพิมพ์  พศ. 2544