o-16-5-5_หนังสือประจำปี 2545 ชมรมนักข่าวสายเทคโนโลยีสารสนเทศ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย: Digital Life !

รหัส o-16-5-5

ชื่อเรื่อง_หนังสือประจำปี 2545 ชมรมนักข่าวสายเทคโนโลยีสารสนเทศ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย: Digital Life !

เจ้าของ  ชมรมนักข่าวสายเทคโนโลยีสารสนเทศ สมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทย

ปีพิมพ์  พศ. 2545