o-16-5-1_หนังสือประจำปี 2541 ชมรมนักข่าวสายเทคโนโลยีสารสนเทศ สมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทย: A Decade of Change ทศวรรษแห่งความเปลี่ยนแปลง

รหัส o-16-5-1

ชื่อเรื่อง_หนังสือประจำปี 2541 ชมรมนักข่าวสายเทคโนโลยีสารสนเทศ สมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทย: A Decade of Change ทศวรรษแห่งความเปลี่ยนแปลง

เจ้าของ  ชมรมนักข่าวสายเทคโนโลยีสารสนเทศ สมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทย

ปีพิมพ์  พศ. 2541