หมายเหตุประเทศไทย รศ. ๒๒๙

"เหตุการณ์ความรุนแรงได้ผ่านไปเหตุการณ์หนึ่งเหตุการณ์ แต่ยังไม่มีฝ่ายใดให้ความมั่นใจได้ว่าจะไม่มีเหตุการณ์ความรุนแรงเกิดขึ้นอีกในประเทศนี้ ภาพแต่ภาพในหนังสือเล่มนี้ คณะกองบรรณาธิการและ ช่างภาพของสื่อมวลชนไทย ต้องการให้เป็นพยานของประวัติศาสตร์เพื่อให้คนไทยมีความทรงจำร่วมกันและมีบทเรียนร่วมกันเพื่อป้องกันความรุนแรงที่ไม่ควรเกิดขึ้นจากความคิดเห็นทางการเมืองที่แตกต่างกันของคนไทยและร่วมตระหนักว่าสังคมประชาธิปไตยนั้นเห็นแตกต่างกันได้โดยไม่ใช้ความรุนแรง" "The days have passed. The violence was over. But no one can guarantee that what has happened will not recur in the future. At least all pictures in this book are not only the historic account. They are hopes of the editorial team and photographers that all Thais have a lesson to learn in order that the violent history will not repeat itself. Political difference is no stranger for a democratic society and it does not mean that violence is a solution." หนังสือภาพเล่มนี้เป็นความร่วมมือของช่างภาพของทุกสำนักพิมพ์ นำภาพที่พวกเขานำชีวิตเข้าไปเสี่ยงบันทึกไว้กว่า 10,000 ภาพ แต่คัดเลือกให้เหลือ 300 ภาพมอบให้กับสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย บันทึกเป็นหนังสือภาพ เพื่อเป็นพยานประวัติศาสตร์ความรุนแรงที่เกิดจาก จากความขัดแย้งทางการเมืองไทยในปี พ.ศ. 2553 ราคา เล่มละ 399 บาท  

ดูเนื้อหาแบบ e-book

ดาวโหลดดูเนื้อหาทั้งหมด