สวัสดิการของนักข่าวหนังสือพิมพ์ปี 2540 โดย นายบัณฑิตย์ ธนชัยเศรษฐวุฒิ

สวัสดิการของนักข่าวหนังสือพิมพ์ปี 2540

โดย นายบัณฑิตย์  ธนชัยเศรษฐวุฒิ

และบทความที่เกี่ยวข้องกับสวัสดิการนักข่าว

ดาวโหลดได้ที่ นี้