ภาพข่าวสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ พิธีเปิดพิราบน้อยรุ่นที่ ๑๘

พิธีเปิดพิราบน้อยรุ่นที่ ๑๘

นายวันชัย วงศ์มีชัย นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย พร้อมด้วยนางพิมลพรรณ  ศิริวงศ์วานงาม  รองผู้อำนวยการ สายงานสื่อสารองค์กรและ ประชาสัมพันธ์การตลาด กลุ่มทรู บริษัท ทรูคอร์ปอเรชั่น จำกัด มหาชน ร่วมเป็นประธานพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการนักข่าวพิราบน้อยรุ่นที่ ๑๘  โดยมีนักศึกษาที่เรียนด้านนิเทศศาสตร์ จำนวน ๗๐ คนจากสถาบันการศึกษาทั่วประเทศเข้าร่วม