ผลการประกวดรางวัลพิราบน้อย รางวัลริต้า ปาติยะเสวี และข่าวTJACYBER REPORTER ประจำปี 2558

 

 

ผลการประกวดรางวัลพิราบน้อย รางวัลริต้า ปาติยะเสวี  และข่าวTJACYBER REPORTER ประจำปี 2558

ของสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ได้ดำเนินการจัดประกวดหนังสือพิมพ์ฝึกปฎิบัติ ข่าวหนังสือพิมพ์ฝึกปฎิบัติ  ข่าวสิ่งแวดล้อมดีเด่น และข่าวออนไลน์ฝึกปฏิบัติ ในสถาบันอุดมศึกษารางวัล “พิราบน้อย” และประกวดสารคดีเชิงข่าว “รางวัลริต้า ปาติยะเสวี” เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการจัดทำหนังสือพิมพ์และการทำข่าวของนิสิตนักศึกษาวิชานิเทศศาสตร์และวารสารศาสตร์ในสถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ โดยจะมีการประกาศเกียรติคุณและมอบรางวัล “พิราบน้อย”  และรางวัล  “ริต้า ปาติยะเสวี” เป็นประจำทุกปี การตัดสินรางวัลพิราบน้อยประจำปี 2558 ปรากฎผล ดังนี้

รางวัลพิราบน้อย ของสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ซึ่งได้รับการสนับสนุนการจัดประกวดและเงินรางวัลโดย  บริษัททรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) โดยในปีนี้รางวัลพิราบน้อยประเภทหนังสือพิมพ์ฝึกปฎิบัติดีเด่น มีผลงานหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติส่งเข้าประกวดจำนวน 14 ฉบับ จาก 13 มหาวิทยาลัย ผลงานหนังสือพิมพ์ที่ได้รับรางวัลดีเด่นได้แก่  หนังสือพิมพ์นิสิตนักศึกษา ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ได้รับรางวัลเงินสด 20,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ  รางวัลชมเชยอีก 2 รางวัล ได้แก่หนังสือพิมพ์หอข่าว ของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และ หนังสือพิมพ์ลูกศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้รับรางวัลเงินสด รางวัลละ 10,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ

รางวัลพิราบน้อยประเภทข่าวฝึกปฏิบัติดีเด่น ในปีนี้มีผลงานข่าวส่งเข้าประกวดจำนวน 37  ข่าว จาก 13  มหาวิทยาลัย ผลงานข่าวที่ได้รับรางวัลดีเด่นได้แก่ ข่าว สตง.สั่งมจษ.เคลียร์ปม บ.แม่บ้าน พนง.ไม่ครบตามสัญญาจี้ปรับเงิน 1.4 หมื่นต่อวัน หนังสือพิมพ์จันทรเกษมโพสต์ มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม ได้รับรางวัลเงินสด 15,000 บาท  พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ  รางวัลชมเชยอีก 2 รางวัล  ได้แก่  ข่าวระวังภัยทางเพศ บวชเณรฤดูร้อน  หนังสือพิมพ์หอข่าว มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และ ข่าวเปิดโปงธุรกิจรพ. แพ็คเกจสุขภาพ หนังสือพิมพ์หอข่าว มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ได้รับรางวัลเงินสด รางวัลละ 7,500 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ

รางวัลพิราบน้อย ประเภทข่าวสิ่งแวดล้อมในสถาบันอุดมศึกษาดีเด่น มีผลงานข่าวส่งเข้าประกวดจำนวน 26 ข่าว จาก  10 มหาวิทยาลัย ผลงานที่ได้รับรางวัลดีเด่นได้แก่ ข่าวฝึกเหยี่ยวล่านกหวั่นทำลายระบบนิเวศ หนังสือพิมพ์หอข่าวมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  ได้รับรางวัลเงินสด 10,000 บาท  พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ ส่วนผลงานข่าวสิ่งแวดล้อมที่ได้รับรางวัลชมเชย มี 2  รางวัล ได้แก่ข่าวพบโคลิฟอร์มในน้ำแข็งทั่ว ม.บูรพา นิสิตหวั่นกระทบสุขภาพ หนังสือพิมพ์ลานมะพร้าว มหาวิทยาลัยบูรพา และข่าวกลิ่นขยะหาดเพชรบุรีคลุ้งทำนักท่องเที่ยวเผ่น หนังสือพิมพ์ลูกศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ

รางวัลพิราบน้อย ประเภทข่าวออนไลน์ฝึกปฏิบัติในสถาบันอุดมศึกษาดีเด่น มีผลงานข่าวส่งเข้าประกวดจำนวน 17 ข่าว จาก 7 มหาวิทยาลัย ผลงานที่ได้รับรางวัลดีเด่นได้แก่ ข่าวการเรียนการสอนภาษาเพื่อนบ้านในมหาวิทยาลัยไทยรับประชาคมอาเซียน  โดยมหาวิทยาลัยศิลปากร  ได้รับรางวัลเงินสด 10,000 บาท  พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ ส่วนผลงานข่าวออนไลน์ที่ได้รับรางวัลชมเชย มี 2  รางวัล ได้แก่ข่าวแยกขยะช่วยระบบการจัดการขยะให้มีประสิทธิภาพ...ทำไมคนไม่แยก? โดยสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์  และข่าว28 จุดเสี่ยง! ม.บูรพานิสิตหวั่นเกิดเหตุโจรกรรม โดยมหาวิทยาลัยบูรพา  ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ

รางวัลริต้า ปาติยะเสวี ของสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย เป็นรางวัลที่จัดประกวดเพื่อรำลึกถึงนางสาวริต้า ปาติยะเสวี อดีตนักหนังสือพิมพ์ผู้ล่วงลับ  มอบให้สำหรับสารคดีเชิงข่าวฝึกปฏิบัติในสถาบันอุดมศึกษา ในปีนี้มีผลงานสารคดีเชิงข่าวส่งเข้าประกวดจำนวน 25 ชิ้น จาก 10 มหาวิทยาลัย ในปี 2558 ผลงานสารคดีเชิงข่าวที่ได้รับรางวัลดีเด่นได้แก่  สารคดีเชิงข่าว กดวีไอพีสิคะ... รออะไรอยู่  หนังสือพิมพ์นิสิตนักศึกษา  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับรางวัลเงินสด 10,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ รางวัลชมเชยอีก 2 รางวัล  ได้แก่ สารคดีเชิงข่าว น้ำตาแม่เฒ่า ป่าไม้ชีวิตประเทศชาติ หนังสือพิมพ์เสียงไทบ้าน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และ สารคดีเชิงข่าว เด็กไร้สัญชาติยังมีความฝัน หนังสือพิมพ์หอข่าว มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ

 

ส่วนผลการตัดสินรางวัลข่าวเว็บไซต์ TJA Cyber Reporter จากการอบรมเชิงปฏิบัติการ พิราบน้อยรุ่นที่ 18 ของสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย มีดังนี้

ข่าว ยอดเยี่ยม 1 รางวัล  ได้รับเงินรางวัล 3000 บาท

ได้แก่ ข่าว “นิสิต ม.บูฯ ข้องใจรักษาพยาบาลต้องเสียเงิน ทั้งที่มีประกัน - รอง ผอ.โรงพยาบาลแจงจ่ายเพิ่มแค่ยาบางตัว นายพิทักษ์ จันทร์พลงาม มหาวิทยาลัยบูรพา

รองชนะเลิศ 3 รางวัล ได้รับเงินรางวัลๆ ละ  2000 บาท

-ข่าว“ไม้พะยูง” อาชญากรรมข้ามชาติบนผืนป่าอีสาน  นางสาวจันทร์ลดา หารอ่อนตา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

-ข่าว ตึกใน ม.บูฯ 31 แห่ง ไม่มีทางหนีไฟ! ผอ.กองอาคารสถานที่แจงเป็นตึกเก่า สร้างก่อน กม.บังคับ นายอภิสิทธิ์ ดุจดา  มหาวิทยาลัยบูรพา

-ข่าวปัญหาตั้งร้านค้าหน้า มธบ. ระอุ ประปาฯ ยันไม่เคยอนุญาตให้ตั้งร้าน - ผู้ค้าสวนเคยจ่ายค่าที่ให้  นางสาวณัฐสุดา พิพัฒฐาดร มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

ชมเชย 5 รางวัล  ได้รับเงินรางวัลๆ ละ  1000 บาท

-ข่าวศูนย์จ่ายยาชุมชนย่านรังสิตไร้คนดูแล ส่งผลกระทบต่อชาวบ้าน โดยนางสาวศศิประภา สิทธิชัย มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

-ข่าวโวยถนนหน้า ม.กาฬสินธุ์ทรุดโทรม-ไม่มีไฟส่องสว่าง เทศบาลรับปากแก้ไขแน่ รอแค่งบประมาณ นางสาวขวัญนภา น้อยตำแย มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

-ข่าวเมืองอุดรตื่นตัวแก้ปัญหาโดดเรียน หลังพบนร.พลอดรักริมหนองประจักษ์  โดยนางสาวทิพย์นภา คำคูณ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี

-ข่าวจี้ผู้บริหารม.กาฬสินธุ์แก้ปัญหาทางเข้ามหา’ลัย หลังพบสถิติเกิดอุบัติเหตุเฉลี่ย5ครั้งต่อเดือน นายรัฐธิติ เจนวิริยะกุล มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

-ข่าวสวนสัตว์เชียงใหม่ผุดไอเดียทำปุ๋ย"มูลฮิปโป" หวังลดมลพิษจากการปล่อยลงแหล่งน้ำ โดย นางสาวปพิชญา กันทาสุวรรณ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รางวัลข่าวยอดผู้เข้าชมสูงสุด(ยอดวิว) ได้รับเงินรางวัล 1000 บาท

ได้แก่ ข่าวเครื่องดื่มผสมยาแก้ไอระบาดหนัก มจษ.สั่งตรวจเข้ม-ขอร้านขายยาช่วยสกัด โดย นางสาวพัชรลักษณ์ เชื้อผกา  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม จำนวนผู้เข้าชม  15,222 ครั้ง

 

พิธีมอบรางวัลดังกล่าว และประชุมชี้แจ้งผลการตัดสินรางวัล จะมีขึ้นในวันศุกร์ที่ 4 มีนาคม 2559 เวลา 13.00 น.  อันเป็นวันประชุมใหญ่สามัญประจำปีของสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ณ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

 

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

 

ที่ สขนท. นว. พิเศษ/๑๖/๒๕๕๘

๒๖  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙

 

เรื่อง      เชิญร่วมประชุมชี้แจงผลการตัดสินรางวัลพิราบน้อยและรางวัลริต้า ปาติยะเสวี ประจำปี ๒๕๕๘

เรียน อาจารย์ที่ปรึกษาหนังสือ พิมพ์ฝึกปฏิบัติในสถาบันอุดมศึกษา

สิ่งที่ส่งมาด้วย    ๑.ผลการตัดสินการประกวดหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติ-ข่าวฝึกปฏิบัติ-ข่าวสิ่งแวดล้อม-ข่าวออนไลน์

และรางวัลข่าวสารคดีเชิงข่าวดีเด่น ในสถาบันอุดมศึกษา รางวัล “พิราบน้อย” ประจำปี ๒๕๕๘

๒. กำหนดการประชุมชี้แจง

ตามที่ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ได้ดำเนินการจัดประกวดหนังสือพิมพ์ฝึกปฎิบัติ ข่าวหนังสือพิมพ์ฝึกปฎิบัติ ข่าวออนไลน์ฝึกปฏิบัติ และข่าวสิ่งแวดล้อมดีเด่น ในสถาบันอุดมศึกษารางวัล “พิราบน้อย” เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการจัดทำหนังสือพิมพ์และการทำข่าวของนิสิตนักศึกษาวิชานิเทศศาสตร์และวารสารศาสตร์ในสถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ โดยจะมีการประกาศเกียรติคุณและมอบรางวัล “พิราบน้อย” เป็นประจำทุกปี

 

บัดนี้  สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ได้ดำเนินการตัดสินผลประกวดหนังสือพิมพ์ฝึกปฎิบัติ  ข่าวหนังสือพิมพ์ฝึกปฎิบัติ ข่าวออนไลน์ฝึกปฏิบัติ และข่าวสิ่งแวดล้อมดีเด่น ในสถาบันอุดมศึกษา รางวัล “พิราบน้อย” และสารคดีเชิงข่าวรางวัล “ริต้า ปาติยะเสวี” ประจำปี ๒๕๕๘ เรียบร้อยแล้ว จึงเรียนมาขอเชิญท่านและนักศึกษาให้เกียรติเข้าร่วมการประชุมชี้แจงผลการตัดสินและเป็นเกียรติในพิธีมอบรางวัลดังกล่าวฯ ในวันศุกร์ที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐-๑๕.๓๐ น. ณ ห้องอิศรา อมันตกุล ชั้น ๓ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความเกียรติจากท่านในการเข้าร่วมพิธีมอบรางวัลพิราบน้อยและขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

 

ขอแสดงความนับถือ

 

(นางสาวชุติมณฑ์ ศรีขำ)

เลขาธิการ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

 

 

กรุณาแจ้งจำนวนอาจารย์และนักศึกษาที่จะเข้าร่วมที่คุณพีรพัฒน์  โทร. ๐๒-๖๖๘-๙๔๒๒

 

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

 

กำหนดการประชุมชี้แจงผลการตัดสิน

รางวัลพิราบน้อย และรางวัลริต้า ปาตยะเสวี

“หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติในสถาบันอุดมศึกษา” ประจำปี ๒๕๕๙

ของสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

วันศุกร์ที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๓.๐๐-๑๕.๓๐ น.

ณ ห้องอิศรา อมันตกุล ชั้น ๓ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

 

๑๓.๐๐ น.         ลงทะเบียน

๑๓.๓๐ น.         แนะนำคณะกรรมการตัดสินรางวัลพิราบน้อย และรางวัลริต้า ปาตยะเสวี

๑๓.๓๕ น.         เริ่มชี้แจงผลการตัดสิน

๑๔.๓๐ น.         เปิดอภิปรายซักถาม

๑๕.๐๐ น.         เริ่มพิธีมอบรางวัลพิราบน้อย และรางวัลริต้า ปาตยะเสวี

รางวัล TJA Cyber Reporter

รางวัล ITPC Award

๑๕.๓๐ น.         จบพิธีมอบรางวัล