พิราบน้อย ๑๙

นายวันชัย วงศ์มีชัย นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย  และดร.ปพนธ์ รัตนชัยกานนท์ ผู้ช่วยบริหารงานประธานคณะผู้บริหาร  และหัวหน้าคณะผู้บริหารด้านแบรนด์และการสื่อสาร  บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น  ร่วมเป็นประธานพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการนักข่าวพิราบน้อย๑๙  โดยมี ดร. รุจิกร ภาวสุทธิไพศิฐ     ผู้อำนวยการ ด้าน Data Analytics & Research บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น  บรรยายพิเศษเรื่อง “Data Analytics” เมื่อ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ  บริษัท ทรูคอร์ปอเรชั่น จํากัด