นักศึกษาทั่วประเทศสมัครเข้าร่วมอบรมพิราบน้อยรุ่นที่ 20 คึกคัก

 

นางสาว น.รินี เรืองหนู อุปนายกฝ่ายวิชาการ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่าสมาคม

นักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย โดยการสนับสนุนจาก บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) จะจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการนักข่าวพิราบน้อยรุ่นที่ 20 ขึ้น ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน  ถึงวันอาทิตย์ที่ 3 ธันวาคม 2560 ณ บ้านสวนทรายทองรีสอร์ท อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อเป็นการส่งเสริมการพัฒนาวิชาชีพสื่อสารมวลชนด้านสิ่งพิมพ์และสื่อดิจิทัลและส่งเสริมความรับผิดชอบต่อจริยธรรมในวิชาชีพ โดยมีวิทยากรและพี่เลี้ยงที่เป็นนักข่าวมืออาชีพจากสังกัดต่างๆ

 

ขณะนี้มีนักศึกษาที่สนใจสมัครเข้าร่วมการอบรมจำนวน 157 คน จาก 33 สถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ซึ่งคณะกรรมการจัดงานจะพิจารณาคัดเลือกและประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมการอบรมฯจำนวน 40 คน ในวันอังคารที่ 21 พฤศจิกายน 2560 ทาง www.tja.or.th