สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยร่วมกับกลุ่มทรู จัดการอบรมเชิงปฎิบัติการ “นักข่าวพิราบน้อย” รุ่นที่ 20

 

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยร่วมกับกลุ่มทรู จัดการอบรมเชิงปฎิบัติการ “นักข่าวพิราบน้อย” รุ่นที่ 20

กรุงเทพฯ 30 พฤศจิกายน 2560 – สมาคมนักข่าว นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย โดยนายปราเมศ เหล็กเพ็ชร นายกสมาคมฯ (แถวยืนที่ 7 จากซ้าย) และกลุ่มทรู โดยนางพิมลพรรณ ศิริวงศ์วานงาม (แถวยืนที่8 จากขวา) ผู้อำนวยการด้านสื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์การตลาด บมจ.ทรูคอร์ปอเรชั่น จัดพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “นักข่าวพิราบน้อย” รุ่นที่ 20 ประจำปี 2560 เพื่อให้นิสิต นักศึกษา ภาควิชาวารสารศาสตร์ นิเทศศาสตร์ และสื่อสารมวลชน จำนวน 44 คน ที่ได้รับการคัดเลือกจาก 25 สถาบันการศึกษาทั่วประเทศ ได้เรียนรู้ ฝึกฝนทักษะ พร้อมฝึกปฏิบัติการทำข่าวหนังสือพิมพ์เสมือนจริงแบบเข้มข้นจากนักข่าวมืออาชีพ ก่อนก้าวเข้าสู่วงการสื่อสารมวลชนอย่างมีคุณภาพ ซึ่งกลุ่มทรูได้ให้การสนับสนุนโครงการดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่อง

ในโอกาสนี้ กลุ่มทรูยังจัดบรรยายพิเศษ หัวข้อ “นักข่าวรุ่นใหม่กับการใช้ Big Data.” โดย
ดร.รุจิกร ภาวสุทธิไพศิฐ (แถวยืนที่ 6 จากขวา) ผู้อำนวยการ ด้าน Data Analytics & Marketing Research บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น แก่ นิสิต นักศึกษา เพื่อให้ความรู้ในการเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลในยุคดิจิทัล เพื่อนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์สำหรับงานด้านสื่อสารมวลชน จากนั้น ได้เดินทางเพื่อเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ “นักข่าวพิราบน้อย” ณ รีสอร์ทบ้านสวนทรายทอง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม