พิธีปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “นักข่าวพิราบน้อย” รุ่นที่ 20 ประจำปี 2560

เมื่อวันที่ 3 ธันวาคมที่ผ่านมา ที่อัมพวา จ.สมุทรสงคราม นางสาวนิภาวรรณ  แก้วรากมุกข์ ผู้จัดการโครงการพิราบน้อย ที่ปรึกษาสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยและบรรณาธิการข่าว เครือเนชั่น และนางวิภาดา อิศระ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายสื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์การตลาด บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น และ คณะวิทยากร แจกใบเกียรติบัตร และร่วมพิธีปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “นักข่าวพิราบน้อย” รุ่นที่ 20 ประจำปี 2560 ให้กับนักศึกษาที่ผ่านอบรม จำนวน 44 คนจากทั่วประเทศ