ผลงานส่งเข้าประกวดรางวัลพิราบน้อยและรางวัลริต้า ปาติยะเสวี ประจำปี 2560

ผลงานส่งเข้าประกวดรางวัลพิราบน้อย และรางวัลริต้า ปาติยะเสวี ประจำปี 2560

 

หนังสือพิมพ์ฝึกปฎิบัติ                 จำนวน  12 ฉบับ  จากสถาบันการศึกษา 11 แห่ง

นิตยสารฝึกปฏิบัติ                     จำนวน 4  ฉบับ  จากสถาบันการศึกษา 4 แห่ง

สารคดีเชิงข่าว                        จำนวน  18  ข่าว จากหนังสือพิมพ์ 8 ฉบับ สถาบันการศึกษา 7 แห่ง

ข่าวฝึกปฎิบัติ                             จำนวน  23 ข่าว จากหนังสือพิมฑ์ 11 ฉบับ สถาบันการศีกษา 10 แห่ง

ข่าวสิ่งแวดล้อม                          จำนวน   15  ข่าว จากหนังสือพิมพ์ 7 ฉบับ สถาบันการศึกษา 6 แห่ง

ข่าวออนไลน์                               จำนวน   8  ข่าว จากสถาบันการศึกษา 4 แห่ง

 

 

ลำดับที่ หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติ และบรรณาธิกร  ปี 2560 วันเดือนปี สถาบัน
1 หอข่าว ปีที่ 26 ฉบับที่ 1  วันที่ 22-28 มค. 2561 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
2 นิสิตนักศึกษา ปีที่ 50 ฉบับที่ 1 ธันวาคม 2560 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3 The MAD NEWS ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 พฤษภาคม 2017 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คณะศิลปศาสตร์
4 ลานมะพร้าว ปีที่ 18 ฉบับที่ 41  เมษายน 2560 มหาวิทยาลัยบูรพา
5 บ้านกล้วย ปีที่ 40 ฉบับที่ 1 ธันวาคม 2560 มหาวิทยลัยกรุงเทพ
6 กำแพงแดง ฉบับที่ 33 วันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
7 ลูกศิลป์ ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 วันที่ 29 มกราคม 2561 มหาวิทยาลัยศิลปากร
8 อ่างแก้ว ปีที่ 42 ฉบับที่ 3  วันที่ 23 พย. -7 ธค. 2560 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
9 Hi-U ฉบับเดือน ธันวาคม  2560 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
10 สื่อมวลชน ปีที่ 16 ฉบับที่1 เมษายน 2560 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
11 เสียงไทบ้าน ปีที่ 4 ฉบับที่ 8 พฤศจิกายน 2560 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คณะมนุษยศาสตร์
12 สงขลาโพสต์ ภาคเรียนที่1/2560 (กันยายน 2560) มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

 

ลำดับที่ นิตยสาร และบรรณาธิกร  ปี 2560 วันเดือนปี สถาบัน
1 MAD MAG ISSUE 1 December 2017 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คณะศิลปศาสตร์
2 อ่างแก้วพลัส ตุลาคม พศ. 2560 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3 บ้านกล้วย *June  2017 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
4 restroom ฉบับที่ 10  พฤศจิกายน 2560 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คณะมนุษยศาสตร์ฯ

 

ลำดับที่ ข่าวฝึกปฏิบัติ ปี 2560 หนังสือพิมพ์ สถาบัน
1 ข่าวแฉงบกีฬาสีเด็กมัธยม หอข่าว มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
2 ข่าวการพนันยุคดิจิทัล การตลาดรุกโซเชียล หอข่าว มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
3 ข่าวความปลอดภัยของเด็กและผู้หญิง หอข่าว มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
4 ข่าวยอดดูซีรีส์วายพุ่งเกิน 600 ล.คอซีรีย์-นิยายวายท้วงแค่ขายได้ แต่สังคมยังไม่ยอมรับ นิสิตนักศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
5 ข่าวเตือนโพสต์ภาพเด็กเสี่ยงผลกระทบระยะยาว ชี้ผู้ปกครองเคารพสิทธิเด็ก นิสิตนักศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
6 ข่าวนศ.โพสต์ด่ามหาลัย อ.ไม่พอใจแคปฯมาตำหนิ แนะให้ลาออก HI-U มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สำนักเทคโนโลยีสังคม
7 ข่าวหนองแต้ฯหวั่นโรงงานกระทิงแดงส่อแววส่งผลกระทบ เสียงไทบ้าน มหาวิทยาลัยมหาสารราม คณะมนุษยศาสตร์
8 ข่าวขายขนมไทยผ่านออนไลน์ช่องทางสร้างยอดขายหลักแสนบาทต่อเดือน บ้านกล้วย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
9 ข่าวด้น4สมุนไพรไทยแปรรูปชูสรรพคุณนำส่งออกสร้างรายได้ทางเศรษฐกิจ บ้านกล้วย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
10 ข่าวดีไซเนอร์ไทยเร่งดันผ้าไทยสู่สากลแจงภาครัฐพร้อมสนับสนุน บ้านกล้วย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
11 ข่าวคุกคามทางเพศออนไลน์ระบาด วัยรุ่น 40% เคยเป็นเหยื่อผู้เชี่ยวชาญชี้ กม. ไม่ครอบคลุม กำแพงแดง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
12 ข่าวแฉบ่อนเฟซบุ๊กไลฟ์ ซ่อนในกลุ่มปิดสมาชิกกว่าล้าน นักพนันรุ่นเยาว์เพียบ กำแพงแดง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
13 ข่าวคดี 5 นักวิชาการยังไม่คืบหน้า อัยการเลื่อนสั่งฟ้อง หลายฝ่ายมองไม่ใช่การแทรกแซงวทีวิชาการ อ่างแก้ว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
14 ข่าวอ.งาว ห่าระบาด ไก่โครงการ 9101 ตายยกเล้า อ่างแก้ว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
15 ข่าวผู้ประกอบการทัวร์จีน ชม.โวยถูกขายทัวร์ตัดราคา อ่างแก้ว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
16 ข่าวสาว 14 ตั้งกลุ่มขายตัว - เสพยาเน้นลูกค้าข้าราชการสูงวัย สื่อมวลชน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
17 ข่าวเด็กเร่ขายของยามวิกาลผิด "พรบ.เด็ก" สื่อมวลชน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
18 ข่าวเปิดโปงอาจารย์รับสินบนเรียกเงินนิสิตเพื่อแลกเกรด สื่อมวลชน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
19 ข่าวยัดเงิน-ข่มขู่-ยืดสอบ เอื้อครูลามกย่ามใจก่อเหตุซ้ำ ลูกศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
20 ข่าวทุ่มหลักแสนจัดกีฬาสีเอาหน้านาย ลูกศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
21 ข่าวสารพัดปัญหา 25 ปี เบื้ยผู้สูงอายุ ลูกศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
22 ข่าวชาวบ้านอุบลฯร้อง งบประชารัฐ ไม่โปร่งใสผญบ.ใช้ส่วนตัว จนท.บ่ายเบี่ยงตรวจสอบ The MAD NEWS มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
23 ข่าวเขตเศรษฐกิจพิเศษนครพนมทำพิษไล่ที่ชาวบ้าน "ศาลยกฟ้อง แต่ไม่จบ The MAD NEWS มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

 

ลำดับที่ ข่าวสิ่งแวดล้อมฝึกปฏิบัติ ปี 2560 หนังสือพิมพ์ สถาบัน
1 ข่าวแห่ขายแบตถุงยาง หวั่นเพิ่มขยะอันตราย หอข่าว มหาวิทยาลัยหอกาค้าไทย
2 สารคดีข่าว ขยะ.. วาระแห่งชาติแล้วอีกกี่ชาติจะแก้ปัญหานี้ได้ หอข่าว มหาวิทยาลัยหอกาค้าไทย
3 ข่าวชาวบ้านโวยเทศบาลมหาสารคามปล่อยน้ำเสียงลงห้วยคะคางนาน 20 ปี สื่อมวลชน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
4 สารคดีข่าว เกษตรกรรมทางเลือก ทางออกของเกษตรกร สื่อมวลชน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
5 ข่าวรัฐเดินหน้าแก้ปัญหารุกที่อุทยานสุเทพ-ปุย ตั้งเป้าทวงคืนป่าได้หมดใน 5 ปี อ่างแก้ว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
6 ข่าวร้านอาหารเครื่องดื่มผนวกกำลังกลุ่มคนรุ่นใหม่ รณรงค์ลดใช้หลอดและแก้วพลาสติก อ่างแก้ว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
7 ข่าวปากตางพม่า ลดบุกรุกป่า นักอนุรักษ์หวั่น ขายของป่าแทนสินค้าเกษตร อ่างแก้ว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
8 ข่าวร้อยเอ็ดเท 187 ล้านแก้ปัญหาขยะล้น เสียงไทบ้าน มหาวิทยาลัยมหาสารราม คณะมนุษยศาสตร์
9 ชุมชนรุกป่าแก่งกระจานต้นเหตุช้างอาละวาดบุกไร่ชาวบ้าน ลูกศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
10 ตาลเมืองเพชรฯลดฮวบกวาดเศรษฐกิจครัวเรือนล้ม ลูกศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
11 ข่าวหมีของกลางค้างติดกรง ลูกศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
12 ข่าวอ่วม! ประมงชุมชนเก้าเส้ง น้ำทะเลลด สงขลาโพสต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
13 ข่าวปัญหาใหญ่ของริมฝั่งทะเล สงขลาโพสต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
14 ข่าวชาวบ้านชุมชนบ่ออิฐวิกฤต !!หลังน้ำเสียบ่อขยะส่งผลกระทบ สงขลาโพสต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
15 ข่าวโรงน้ำตาลเป็นเหตุคนอำนาจฯขัดแย้งหนุนหวังได้งาน-ฝ่ายต้านหวั่นผลกระทบ The MAD NEWS มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

 

 

ลำดับที่ สารคดีเชิงข่าวฝึกปฏิบัติ ปี 2560 หนังสือพิมพ์ สถาบัน
1 ขยะ... วาระแห่งชาติ แล้วอีกกี่ชาติถึงจะแก้ปัญหานี้ได้ หอข่าว มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
2 ทำแท้ง... ช่วยแม่หรือฆ่าลูก หอข่าว มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
3 Prank  คนทำสนุก คนดูสลด หอข่าว มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
4 Deadlock: (ไม่อยาก) หยุดเวลาไว้กลางสี่แยก นิสิตนักศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
5 Sex with Stranger-นัดยิ้ม ถอดรหัสไลฟ์สไตล์ใต้สะดือ นิสิตนักศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
6 แอสเพอร์เกอร์ ความแตกต่างที่ไม่ต่าง นิสิตนักศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
7 2 ทศวรรษ ฝุ่นมหันตภัยร้ายตลอดกาล เสียงไทบ้าน มหาวิทยาลัยมหาสารราม คณะมนุษยศาสตร์
8 พฤติกรรมเด็กบริโภคขนมและอาหารหน้าโรงเรียนไม่ถูกหลัก "เสี่ยง" สารพัดโรค บ้านกล้วย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
9 ป๊อก ไพโรจน์ ศิลปินไทยผู้ใช้ศิลปะช่วยเหลือคนไร้บ้านในนิวยอร์ก อ่างแก้ว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
10 ส่องทางเลือก ทรานส์เจนเดอร์ ณแดนภารตะ อ่างแก้ว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
11 โรงไฟฟ้าถ่านหิน ต้นแบบมาเลย์สู่ไทย อ่างแก้ว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
12 Cyberboulluing  เครื่องมือรังแกกันของเด็กยุคไซเบอร์ สื่อมวลชน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
13 เด็กภาพเขียนแห่งความบอบซ้ำ สื่อมวลชน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
14 มองมุมต่างเรื่องบัตรคนจน เกาถูกที่คันจริงหรือ? สื่อมวลชน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
15 ลิงโกสัมพี ตัวแปรปัญหา บวร (บ้าน วัด โรงเรียน) เสียงไทบ้าน มหาวิทยาลัยมหาสารราม คณะมนุษยศาสตร์
16 ก่อนโลมาจางหายใต้คลื่น ลูกศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
17 กว่าจะเข้าถึง สะพานบุญ ลูกศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
18 คนนครพนม(เคย) มีความสุขที่สุดในประเทศไทย The MAD NEWS มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

 

ลำดับที่ ข่าวออนไลน์ฝึกปฏิบัติ ปี 2560 สื่อออนไลน์ สถาบัน ลิงค์ข่าวออนไลน์
1 ตำรวจรับมีจริง ป่าชายเลนแหล่งมั่วเซ็กส์พ่วงค้ากาม coconews.in.th มหาวิทยาลัยบูรพา http://www.coconews.in.th/index.php/communityandenvelopmentnews/42-sex-mangrove-forest
2 เอาจริง! กรมเจ้าท่าฯสั่งรื้อถอนทันที หลังชลบุรีพบชุมชนรุกป่า coconews.in.th มหาวิทยาลัยบูรพา http://www.coconews.in.th/index.php/communityandenvelopmentnews/63-forest-invasion
3 แก้ไม่ตรงจุด ! อ.รัฐศาสตร์ชี้ ม.44 ไร้ผลหากไม่จับคนผิดมาลงโทษ coconews.in.th มหาวิทยาลัยบูรพา http://www.coconews.in.th/index.php/managementnews/62-mor-44-konpid
4 รถเมล์ไทยภายใต้อำนาจ "รัฐราชการ" ส่วนกลางรวบอำนาจ ชี้ชะตาสิทธิการสัญจรท้องถิ่น facebook.com/looksilp/ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ซีรีส์ “เมล์ไทยภายใต้รัฐราชการ” ตอนที่ 1: สถิติอุบัติเหตุทางถนน เทศกาลปีใหม่ 2561 https://www.facebook.com/looksilp/posts/1623534291016552
ซีรีส์ “เมล์ไทยภายใต้รัฐราชการ” ตอนที่ 2: เหนือจรดใต้ คนบ่น ‘รถประจาทางน้อย-รอนาน’ ใช้รถส่วนตัวสะดวกกว่า https://www.facebook.com/looksilp/posts/1634833429886638
คลิปวีดีโอ: เวลากลับบ้าน คุณคิดถึงบริการรถสาธารณะอะไรเป็นอันดับแรก? https://www.facebook.com/looksilp/videos/1636419823061332/
ซีรีส์ “เมล์ไทยภายใต้อานาจรัฐราชการ” ตอนที่ 3: เปิดผลสารวจบริการรถเมล์ 16 พื้นที่ทั่วไทย ไม่ผ่านจุดสาคัญ รอนานร่วมชม. แถมโก่งราคา! https://www.facebook.com/looksilp/photos/a.490464354323557.98168.255626814473980/1637840942919220/?type=3&theater
อินโฟกราฟิก: ผลสารวจบริการรถเมล์ 16 พื้นที่ทั่วไทย ไม่ผ่านจุดสาคัญ รอนานร่วมชม. แถมโก่งราคา! https://www.facebook.com/looksilp/posts/1642155612487753
ซีรีส์ “เมล์ไทยภายใต้อานาจรัฐราชการ” ตอนที่ 4: รถเมล์ไทยภายใต้อานาจ ‘รัฐราชการ’ https://www.facebook.com/looksilp/photos/a.490464354323557.98168.255626814473980/1642491039120877/?type=3
5 เพศวิถีศึกษา มายาคติเซฟเซ็กซ์ facebook.com/looksilp/ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ซีรีส์ “เพศวิถี” ตอนที่ 1 : โรงเรียนสอนเรื่องเพศอย่างไร?
https://www.facebook.com/looksilp/posts/1639844179385563
ซีรีส์ “เพศวิถี” ตอนที่ 2 : เมื่อรัฐต่อต้านเซ็กซ์ https://www.facebook.com/looksilp/posts/1643115892391725
6 เมื่อกรุงเทพฯ ไร้หน้าหนาว facebook.com/looksilp/ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ซีรีส์ "เมื่อกรุงเทพฯ ไร้หน้าหนาว" ตอนที่ 1 : คลิปวีดีโอ ช่วงหนาวคนกรุงเทพฯ ในแต่ละช่วงวัย https://www.facebook.com/looksilp/videos/1634444033258911/
ซีรีส์ "เมื่อกรุงเทพฯ ไร้หน้าหนาว" ตอนที่ 2 : อินโฟกราฟฟิคเคลื่อนไหว นับถอยหลังวันหนาว ผ่านไป 60 ปีจาก 100 เหลือ 3 วัน https://www.facebook.com/looksilp/posts/1635795313123783
ซีรีส์ "เมื่อกรุงเทพฯ ไร้หน้าหนาว" ตอนที่ 3 : บทความ ‘เกาะร้อน’ ผลกระทบเมืองใหญ่ https://www.facebook.com/looksilp/posts/1638819236154724
ซีรีส์ "เมื่อกรุงเทพฯ ไร้หน้าหนาว" ตอนที่ 4 : บทความ EXTREME EVENTS ปรากฏการณ์ร้อน-หนาวสุดโต่ง ทาคนถึงตาย https://www.facebook.com/looksilp/posts/1640852675951380
7 ข่าวป่ากางเกงใน แหล่งมั่วสุมใหม่ในสารคาม https://suemuanchonnews.com มหาวิทยาลัยมหาสารคาม https://goo.gl/8CZiXD
8 นายกเทศมนตรีเทศบาลพวา อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี พุดไอเดียพลิกพื้นที่ช้างป่าบุกรุก
เป็นสถานที่ท่องเที่ยวระดับโลก
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี https://m.facebook.com/permalink.php?story_fbid=258353258025992&id=174056563122329