พิราบน้อยรุ่น21สำเร็จลุล่วง นศ.เรียนเทคนิคทำข่าวอย่างมืออาชีพ

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 4 พฤศจิกายน 2561 มีพิธีปิดโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการ “นักข่าวพิราบน้อยรุ่นที่ 21” ประจำปี 2561 ซึ่งจัดที่โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระหว่างวันที่ 1-4 พฤศจิกายน 2561 โดยเป็นโครงการความร่วมมือระหว่างสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย และ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด มหาชน

นางสาวนิภาวรรณ แก้วรากมุกข์ อนุกรรมการฝ่ายวิชาการ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ในฐานะผู้จัดการโครงการฯ กล่าวว่า  การอบรมตลอด 4 วัน สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี โดยนักศึกษาที่เข้าร่วมอบรมจำนวน 45 คน ได้เรียนรู้ถึงกระบวนการทำข่าวแบบมืออาชีพภายใต้ความกดดัน ทั้งการจำลองการทำหน้าที่ภายในกองบรรณาธิการข่าว การวางแผนการทำข่าว การลงพื้นที่ทำข่าว กระบวนการผลิตข่าวเพื่อเผยแพร่ผ่านช่องทางต่างๆ อาทิ เว็บไซต์ โทรทัศน์ และโซเชียลมีเดีย  พร้อมกับได้รับประสบการณ์โดยตรงจากสื่อมวลชนที่ร่วมเป็นวิทยากร

“ก็อยากให้น้องๆนักศึกษาจำบรรยากาศค่ายตลอด 4 วันนี้ไว้ ไม่ว่าเรียนจบแล้วจะเข้ามาเป็นนักข่าวหรือไม่ได้เป็นนักข่าว ก็ขอให้นำสิ่งที่วิทยากรได้แนะนำไปปรับใช้ในการทำงานต่อไปในอนาคตด้วยความเป็นมืออาชีพ”

ด้าน วิภาดา อิศระ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร  และประชาสัมพันธ์ การตลาด บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด มหาชน ซึ่งร่วมมอบรางวัลและใบประกาศนียบัตรให้กับนักศึกษาผู้ผ่านการอบรมว่า ทรูคอร์ปอเรชั่น ยินดีที่ได้ให้การสนับสนุนค่ายพิราบน้อยมา21 ปีแล้ว และยินดีที่จะให้การสนับสนุนต่อไป ก็หวังว่าน้องๆที่ผ่านการอบรมที่เป็นพิราบน้อยในวันนี้ จะเป็นพิราบใหญ่ที่มีคุณภาพให้กับวงการสื่อมวลชนต่อไป

อย่างไรก็ตามบรรยากาศในการปิดการอบรมได้มีพิธีมอบรางวัลสันทนาการ รางวัลข่าว ภาพข่าว คลิปข่าว และมอบรางวัลให้กับนักศึกษาที่ส่งเรียงความในหัวข้อ “สื่อมวลชนแบบไหนที่สังคมต้องการ” โดยนักศึกษาที่ได้รับรางวัลเรียงความ 5 คน ได้แก่ นายเกียรติก้อง เทียมธรรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นางสาววรรณวิภา ขุลีดี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี นางสาวณัฐณิชา สุพัฒน์สิริกุล มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต นายพายุ อุทุม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร และนายพัทธดนย์ ปรีชญารัตน์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ และภายหลังการอบรม นักศึกษาที่ผ่านการอบรมจะมีเวทีในการทำข่าวของตัวเองผ่านทาง www.tja.or.th/cyberreporter  ให้ส่งข่าวจำนวน 2 ข่าว เพื่อเป็นการประเมินประสิทธิภาพของตัวนักศึกษาแต่ละคนภายหลังการเข้าอบรม โดยสมาคมนักข่าวฯได้จัดเตรียมรางวัล รางวัลข่าว TJA  Cyber Reporter  ดังนี้  ข่าวยอดเยี่ยม 1 รางวัล ได้รับเงินรางวัล 3,000 บาท +  แร็บบิทการ์ด limited edition จากสมาคมนักข่าว รองชนะเลิศ 3 รางวัล เงินรางวัลๆ ละ 2,000 บาท + แร็บบิทการ์ด limited edition จากสมาคมนักข่าว รางวัลข่าวยอดผู้เข้าชมสูงสุด(ยอดวิว) 1 รางวัล เงินรางวัล 2,000 บาท + แร็บบิทการ์ด limited edition  จากสมาคมนักข่าว และ รางวัลข่าวที่ผ่านเข้ารอบ 10 ข่าว รางวัลแร็บบิทการ์ด limited edition จากสมาคมนักข่าว พร้อมกับหมวกที่ระลึกจากสมาคมนักข่าว