ข่าวออนไลน์ รางวัลพิราบน้อย ประจำปี 2561 มีทั้งหมด 15 ข่าว 6 สถาบัน

ข่าวออนไลน์  15 ข่าว  6 สถาบัน

 

ลำดับที่ ข่าวออนไลน์ฝึกปฏิบัติ ปี 2561 สื่อออนไลน์ สถาบัน ลิงค์ข่าวออนไลน์
1 ข่าวคนอ้วน-เพศทางเลือกอยู่ยาก วินมอเตอร์ไซค์โขกค่าโดยสารเพิ่ม หอข่าวออนไลน์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย http://genzee.co/2018/11/27/%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%99-%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%A8%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A2/
2 ข่าวแฉโกงจิตอาสา  แลกผลประโยชน์ หอข่าวออนไลน์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย http://genzee.co/2018/11/27/%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%A5%E0%B8%B6%E0%B8%81-%E0%B8%8A%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%82%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%81/
3 ข่าวตะลึง!วัยรุ่นสูญเงินกดกาชาเดือนละหลายพันดึงแสนลุ้นของในเกมออนไลน์ หอข่าวออนไลน์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย http://genzee.co/2018/11/27/%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B8%A5%E0%B8%B6%E0%B8%87-%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%8D%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%94%E0%B8%81/
4 ข่าวแชร์ออนไลน์ช่องทางรวยผิดกฎหมาย สื่อมวลชนออนไลน์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คณะวิทยาการสารสนเทศ https://suemuanchonnews.com/2018/12/27/
5 ข่าวเตือนภัยผู้ใช้งานเฟซบุ๊ก ลงชื่อออกจากระบบทุกครั้ง ระวังแฮกเกอร์หลอกโอนเงิน สื่อมวลชนออนไลน์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คณะวิทยาการสารสนเทศ https://suemuanchonnews.com/2018/05/19/
6 ข่าวช็อปปิ้งออนไลน์เสี่ยงโดนมิจฉาชีพโกง สื่อมวลชนออนไลน์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คณะวิทยาการสารสนเทศ https://suemuanchonnews.com/2018/12/09/
7 ข่าวโรงเรียนจัดหนัก ทวงค่าเทอมโหด ตอนที่ 1 ลูกศิลป์ออนไลน์ มหาวิทยาลัยศิลปากร https://web.facebook.com/looksilp/videos/1049161565207880/
ข่าวโรงเรียนจัดหนัก ทวงค่าเทอมโหด ตอนที่ 2 ลูกศิลป์ออนไลน์ มหาวิทยาลัยศิลปากร https://web.facebook.com/looksilp/photos/a.490464354323557/2093504567352853/
ข่าวโรงเรียนจัดหนัก ทวงค่าเทอมโหด ตอนที่ 3 ลูกศิลป์ออนไลน์ มหาวิทยาลัยศิลปากร https://web.facebook.com/looksilp/posts/2101798879856755
ข่าวโรงเรียนจัดหนัก ทวงค่าเทอมโหด ตอนที่ 4 ลูกศิลป์ออนไลน์ มหาวิทยาลัยศิลปากร https://web.facebook.com/looksilp/photos/a.490464354323557/2104591376244172/
ข่าวโรงเรียนจัดหนัก ทวงค่าเทอมโหด ตอนที่ 5 ลูกศิลป์ออนไลน์ มหาวิทยาลัยศิลปากร https://www.facebook.com/looksilp/posts/2110284579008185
8 ข่าวออนไลน์ชุด ‘สิทธิสตรี’  ตอนที่ 1 ลูกศิลป์ออนไลน์ มหาวิทยาลัยศิลปากร https://www.facebook.com/looksilp/photos/a.490464354323557/2111689698867673/?type=3&theater
ข่าวออนไลน์ชุด ‘สิทธิสตรี’  ตอนที่ 2 ลูกศิลป์ออนไลน์ มหาวิทยาลัยศิลปากร https://www.facebook.com/looksilp/photos/a.490464354323557/2113187175384592/?type=3&theater
ข่าวออนไลน์ชุด ‘สิทธิสตรี’  ตอนที่ 3 ลูกศิลป์ออนไลน์ มหาวิทยาลัยศิลปากร https://www.facebook.com/looksilp/photos/a.490464354323557/2114576285245681/?type=3
ข่าวออนไลน์ชุด ‘สิทธิสตรี’  ตอนที่ 4 ลูกศิลป์ออนไลน์ มหาวิทยาลัยศิลปากร https://www.facebook.com/looksilp/photos/a.490464354323557/2115949138441729/?type=3
9 ข่าว E-learning ไม่ตอบโจทย์พบรับจ้างทำแทนว่อนโซเชียล ลานมะพร้าวออนไลน์ มหาวิทยาลัยบูรพา http://www.coconews.in.th/education/39-e-learning-buu.html
10 ข่าวเปิดพื้นที่เสี่ยงม.บูรพา จุดไหนไร้กล้องวงจรปิด ลานมะพร้าวออนไลน์ มหาวิทยาลัยบูรพา http://www.coconews.in.th/technology/60-buu-cctv.html
11 ข่าวเตือนภัยทางเปลี่ยวบางแสน! พบนิสิตถูกทำร้ายยามวิกาล ลานมะพร้าวออนไลน์ มหาวิทยาลัยบูรพา http://www.coconews.in.th/community/42-road-bang-saen.html
12 นศ. โอด ‘ระบบค่าเทอมใหม่’ จ่ายไม่ทัน ผช.อธิการฯ แจง ช่วยสร้างวินัย ป้องกันพ้นสภาพไม่รู้ตัว กำแพงแดง มรภ สวนสุนันทา https://www.sunandhanews.com/news/1667/
https://www.sunandhanews.com/news/4397/
13 เร่งแก้ไข-วัวล้วนๆแจงเหตุพบสาร กำแพงแดง มรภ สวนสุนันทา https://www.sunandhanews.com/news/1867/
14 สวนสุนันทาเปิดสาขาE-Sport กำแพงแดง มรภ สวนสุนันทา https://www.sunandhanews.com/news/4386/
15 E-sport The Prototype by CA@PIM สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
1. 68 E-Sport Life Room ห้องพักรูปแบบใหม่สไตล์ Gaming House ในยุคอุตสาหกรรมเกมเฟื่องฟู theprototype.pim.ac.th สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ https://theprototype.pim.ac.th/2019/01/09/startup68-esportliferoom/
2. หลายข้อดีของเกมที่คุณอาจไม่รู้ facebook.com/ThePrototype.CA.PIM/posts สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ https://www.facebook.com/ThePrototype.CA.PIM/posts/2531560480403802
3. เปิดมุมมองอาชีพนักกีฬา E-Sport เป็นอาชีพหลักได้หรือไม่ facebook.com/ThePrototype.CA.PIM/posts สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ https://www.facebook.com/ThePrototype.CA.PIM/videos/289695011905266/
4. ความแตกต่างระหว่างร้านเกมกับ Gaming House facebook.com/ThePrototype.CA.PIM/posts สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ https://www.facebook.com/ThePrototype.CA.PIM/posts/2528534134039770
5. 5 อาชีพในยุคอุตสาหกรรมเกมเฟื่องฟู facebook.com/ThePrototype.CA.PIM/posts สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ https://www.facebook.com/ThePrototype.CA.PIM/posts/2526345870925263