ประกาศผลการตัดสินการประกวดรางวัลพิราบน้อย รางวัลริต้า ปาติยะเสวี ประจำปี 2561 และรางวัลข่าว TJA Cyber Reporter ของสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

นายมงคล บางประภา  นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย สมัยที่ 20 ประจำปี 2562  นางสาวพิมลพรรณ ศิริวงศ์วานงาม  ผู้อำนวยการ ด้านสื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์การตลาด บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น  นายบรรยงค์ สุวรรณผ่อง  กรรมการควบคุมจริยธรรม สมาคมนักข่าวฯ และ นางสาวหทัยรัตน์ ดีประเสริฐ  กรรมการฝ่ายวิชาการ สมาคมนักข่าวฯ  และประธานคณะกรรมการตัดสิน รางวัลพิราบน้อย  ร่วมพิธีมอบรางวัล พิราบน้อย ประเภทต่าง ๆ และรางวัล ริต้า ปาติยะเสวี ประจำปี  ๒๕๖๑  เมื่อวันจันทร์ที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๒  ที่สมาคมนักข่าวนักหนัสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

 

ประกาศผลการตัดสินการประกวดรางวัลพิราบน้อย รางวัลริต้า ปาติยะเสวี  ประจำปี 2561 และรางวัลข่าว TJA Cyber Reporter ของสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย จัดประกวดหนังสือพิมพ์ฝึกปฎิบัติ นิตยสารฝึกปฏิบัติ ข่าวหนังสือพิมพ์ฝึกปฎิบัติ  ข่าวสิ่งแวดล้อมฝึกปฏิบัติ  ข่าวออนไลน์ฝึกปฏิบัติ และการบรรณาธิกรหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติ ในสถาบันอุดมศึกษารางวัล “พิราบน้อย”  และประกวดสารคดีเชิงข่าว “รางวัลริต้า ปาติยะเสวี” เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการจัดทำหนังสือพิมพ์และการทำข่าวของนิสิตนักศึกษาวิชานิเทศศาสตร์และวารสารศาสตร์ในสถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ โดยได้รับการสนับสนุนการจัดประกวดจาก  บริษัททรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) การตัดสินรางวัลประจำปี  2561 ปรากฎดังนี้

 

รางวัลพิราบน้อยประเภทหนังสือพิมพ์ฝึกปฎิบัติ มีผลงานหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติส่งเข้าประกวดจำนวน 12  ฉบับ จาก 11 สถาบัน  ผลงานหนังสือพิมพ์ที่ได้รับรางวัลดีเด่นได้แก่  หนังสือพิมพ์ลูกศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้รับรางวัลเงินสด 20,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ  รางวัลชมเชยอีก 2 รางวัล ได้แก่  หนังสือพิมพ์อ่างแก้ว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และหนังสือพิมพ์จันทรเกษมโพสต์  มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม ได้รับเงินรางวัล รางวัลละ 7,500 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ

 

ส่วนรางวัลพิราบน้อย ประเภทบรรณาธิกรหนังสือพิมพ์ ดีเด่น ได้แก่ หนังสือพิมพ์นิสิตนักศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับรางวัลเงินสด รางวัลละ 7,500 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ

รางวัลพิราบน้อยประเภทข่าวฝึกปฏิบัติ ในปีนี้มีผลงานข่าวส่งเข้าประกวดจำนวน 28 ข่าว จาก 11 สถาบัน  ไม่มีผลงานข่าวใดได้รับรางวัลดีเด่น แต่มีรางวัลชมเชย 3 รางวัล  ได้แก่ “ข่าวไถเงินครู ขอเลื่อนขั้น”  หนังสือพิมพ์ลูกศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร   “ข่าวยานรกระบาดเทศกาลดนตรี เผยกระบวนการซื้อขายในไลน์กลุ่ม” หนังสือพิมพ์หอข่าว มหาวิทยาลัยหอกาค้าไทย และ “ข่าวขยะพิษเกลื่อน ซ.เสือใหญ่ พบสารตะกั่วในเลือดเด็ก” หนังสือพิมพ์จันทรเกษมโพสต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ได้รับเงินรางวัล รางวัลละ 5,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ

 

รางวัลพิราบน้อย ประเภทข่าวสิ่งแวดล้อม มีผลงานข่าวส่งเข้าประกวดจำนวน 25 ข่าว จาก 10 สถาบัน  ไม่มีผลงานข่าวใดได้รับรางวัลดีเด่น แต่มีรางวัลชมเชย  3 รางวัล ได้แก่ “ข่าวขยะพิษเกลื่อนช.เสือใหญ่ พบสาร ตะกั่วในเลือดเด็ก” หนังสือพิมพ์จันทรเกษมโพสต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  “ข่าวบ่อขยะเทศบาลเมืองมหาสารคามทำพิษ น้ำเสียกระทบชาวบ้านยันไร้ค่าชดเชย”  หนังสือพิมพ์สื่อมวลชน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คณะวิทยาการสารสนเทศ  และ “ข่าวเถ้ากระดูกปลูกป่าชีวิตที่ดับไปสร้างใหม่ได้” หนังสือพิมพ์เสียงไทบ้าน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ

 

รางวัลพิราบน้อย ประเภทข่าวออนไลน์ฝึกปฏิบัติ มีผลงานข่าวส่งเข้าประกวดจำนวน 15 ข่าว จาก 6 สถาบัน ผลงานที่ได้รับรางวัลดีเด่นได้แก่  “ข่าวโรงเรียนจัดหนัก ทวงค่าเทอมโหด” เพจลูกศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท  พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ รางวัลชมเชย มี 2  รางวัล ได้แก่  “ข่าว E-learning ไม่ตอบโจทย์พบรับจ้างทำแทนว่อนโซเชียล” เพจลานมะพร้าว มหาวิทยาลัยบูรพา  และ “ข่าวคนอ้วน-เพศทางเลือกอยู่ยาก วินมอเตอร์ไซค์โขกค่าโดยสารเพิ่ม” เวบไซต์ genzee.co มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ

 

รางวัลพิราบน้อย ประเภทนิตยสารฝึกปฎิบัติ มีผลงานนิตยสารฝึกปฏิบัติส่งเข้าประกวดจำนวน 5  ฉบับ จาก 5 สถาบัน ผลงานที่ได้รับรางวัลดีเด่นได้แก่  `ars  magazine” มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ

 

รางวัลริต้า ปาติยะเสวี ประเภทสารคดีเชิงข่าว เป็นรางวัลที่จัดประกวดเพื่อรำลึกถึงนางสาวริต้า ปาติยะเสวี อดีตนักหนังสือพิมพ์ผู้ล่วงลับ  ในปีนี้มีผลงานสารคดีเชิงข่าวส่งเข้าประกวดจำนวน 20 ชิ้น จาก 9 สถาบัน ไม่มีผลงานใดได้รับรางวัลดีเด่น  แต่มีรางวัลชมเชย 3 รางวัล ได้แก่ “สารคดีเชิงข่าวมังกรกินกล้วย จากสวนกล้วยหอมลุ่มน้ำโขงตอนล่างสู้ผู้บริโภคจีน”  หนังสือพิมพ์อ่างแก้ว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่    “สารคดีเชิงข่าว I had a black dog. His name was depression. ฉันมีสุนัขสีดำอยู่ตัวหนึ่ง ชื่อของมันคือโรคซึมเศร้า หนังสือพิมพ์ลานมะพร้าว มหาวิทยาลัยบูรพา และ “สารคดีเชิงข่าวโรงภาพยนตร์สแตนด์อะโลน : ฉากบั้นปลายแห่งชีวิต ความลับและความปรารถนา” หนังสือพิมพ์นิสิตนักศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ

 

รางวัล TJA Cyber Reporter สำหรับนักข่าวพิราบน้อยรุ่นที่ 21 เป็นการจัดประกวดสำหรับนักศึกษาที่เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการนักข่าวพิราบน้อยรุ่นที่ 21 เพื่อเป็นการทดสอบความรู้ ความเข้าใจ และทักษะที่ได้จากการอบรม  ผลการตัดสินรางวัลประจำปี  2561 ปรากฎดังนี้

รางวัลข่าวยอดเยี่ยม ได้แก่  ข่าว “แฮ็กเว็บป่วน! หน่วยกิจนศ.สวนสุนันทาหาย จ่อทุ่มงบหลักล้านทำระบบใหม่” โดย นางสาวศิริวรรณ แซ่แต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้รับเงินรางวัล 3,000 บาท

รางวัลรองชนะเลิศมี 3 รางวัล  ได้แก่  “ข่าวเล็งจัดระเบียบสุนัขในม.บูรพา หลังนิสิตโวยโดนกัด-ก่อความรำคาญ และ “เทศบาลขานรับแก้ปัญหาสุนัขในม.บูรพา เตรียมจับทำหมันแทนการรับไปดูแล” โดย นางสาวณฐอร สมพงษ์ มหาวิทยาลัยบูรพา  “ข่าวเปิด 9จุดมหาสารคามเฝ้าระวังมลพิษฝุ่น นักวิชาการแนะสวมหน้ากากอนามัย-เลี่ยงเข้าพื้นที่”  โดยนางสาวสาวิตรี มะณีเติม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และ “ข่าวมช.เตรียมแผนรับมือน้ำขาดแคลน เหตุใช้น้ำเฉลี่ยปีละล้านสอง ลบ.ม.” โดยนางสาวสุชาวดี อภิสัมภินวงค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับเงินรางวัล รางวัลละ 2,000 บาท

 

รางวัลข่าวยอดผู้เข้าชมสูงสุด(ยอดวิว) ได้แก่ “ข่าวสวนสุนันทา”ไฟเขียวผลักดัน “E-Sport” สู่สาขาใหม่ พร้อมเปิดสอนปี 62” โดยนางสาวพิมพ์ริสา ศิลป์สว่าง จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีผู้ชมข่าวนี้มากกว่า 3,400 ครั้ง (ณ วันที่ตัดสิน)  ได้รับเงินรางวัล 2,000 บาท

 

รางวัลข่าวเข้ารอบ มีจำนวน 10 ข่าว ได้แก่

-“ข่าวสุดารัตน์’เปิดวงเสวนากับผู้นำนักศึกษามช. ฝ่ายนศ.วอนคสช. แข่งขันด้วยความเป็นธรรม”

โดย นายนราธร เนตรากูล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

-“ข่าวรอบบ่อปลาบึกถูกทิ้งร้างนานกว่า 7 เดือน เหตุพิพาทที่ดินมจษ.-วัดเทวสุนทร”

โดย นายธวัชชัย วุฒิกรวงศา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

-“ข่าว มมส.ดิ้นปรับกลยุทธ์หลังจำนวนนิสิตลด หอการค้าชี้กระทบเศรษฐกิจมหาสารคาม”

โดย นางสาว มัชฌิมา ประไพวัชรพันธ์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

-“ข่าวนักศึกษา-ชาวบ้าน โวย จันทรเกษมปิดประตูเข้า-ออก 2 กระทบการเดินทาง-ขับรถอ้อมไกล”

โดย นายอิทธิพัฒน์ อิทธิวรรณพงศ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

-“ข่าวพบเด็กไทยเสี่ยงได้รับอันตรายจากภัยออนไลน์ สูงเป็นอันดับ 4 ของเอเชีย”

โดยนายพัทธดนย์ ปรีชญารัตน์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

-“ข่าวผู้ว่าฯขอนแก่น ตั้งเป้าดัน “ขอนแก่น” เป็น จังหวัดอุตสาหกรรม”

โดย นางสาวเยาวลักษณ์ ลีชน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

-“ข่าวผู้ประกอบการ เผย ธุรกิจซบเซาหนักหลังเหตุเรือล่มภูเก็ต วอนรัฐเร่งสร้างความมั่นใจนทท.”

โดยนายนพพร นกแก้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

-“ข่าวจันทรเกษมเข้ม เล็งจัดชุดตรวจ ปรับ5พันสูบบุหรี่ในมหาวิทยาลัย”

โดย นางสาวอังคณา บุตรสุ้ย  จมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

-“ข่าว จักษุแพทย์ เผย เด็กอายุ5-10ปี มีปัญหาสายตาเพราะติดสมาร์ทโฟนมากเกินไป”

โดย นายนนทวัฒน์ จันทร์อินทร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

-“ข่าว.มมส.หนุนหักเงินเดือนรุ่นพี่ใช้หนี้กยศ. ชี้โควต้ากู้ลดทำรุ่นน้องเสียโอกาส

โดย นายสุประพันธ์ เปลี่ยนจันอัด  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม