จบการอบรมพิราบน้อยรุ่น 22 ปั้นนักศึกษาเป็นนักข่าวมืออาชีพ

จบการอบรมพิราบน้อยรุ่น 22 ปั้นนักศึกษาเป็นนักข่าวมืออาชีพ

นางสาวน.รินี เรืองหนู อุปนายกฝ่ายวิชาการ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 7-9  พ.ย. 2562 สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย กับ บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น ร่วมกันจัดโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ “นักข่าวพิราบน้อย” รุ่นที่ 22 ภายใต้สโลแกน “Fact News นักข่าวมืออาชีพ” มีนักศึกษา 25 คน จาก 23 มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ที่เรียนทางด้านนิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ สื่อสารมวลชน ได้รับโอกาสเข้ารับการอบรม  ภายใต้หลักสูตรการการอบรมฯที่ปรับให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน ในการอบรมมีการสอนเทคนิคต่างๆ ให้นักศึกษาที่เข้าอบรมได้แบ่งกลุ่ม ลงพื้นที่ทำข่าวในกรุงเทพมหานครในหัวข้อ “ปัญหาคนเมือง” เพื่อนำกลับมาผลิตผลงานข่าวภายใต้โจทย์และเวลาที่กำหนด เมื่อผลิตผลงานเสร็จมีการวิพากษ์ผลงานโดยบรรณาธิการข่าวมืออาชีพ และมีการให้คะแนนตัดสินและมอบรางวัล

สีที่ชนะเลิศรางวัลข่าวได้แก่สีชมพู  ประกอบด้วยนักศึกษาจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (ลพบุรี) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต และมหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรี ขณะเดียวกันสีชมพูยังชนะเลิศในรางวัลคะแนนสันทนการในการทำกิจกรรมในการอบรมครั้งนี้ด้วย

นอกจากนี้ยังมีรางวัลพิเศษ คือโควต้าในการฝึกงานในสำนักสื่อในเครือข่ายสมาคมนักข่าวฯ ซึ่งเป็นรางวัลที่เกิดจากการลงคะแนนโหวตของทีมพี่เลี้ยงและคณะทำงานให้กับนักศึกษา 5 คน เป็นสุดยอดพิราบน้อยประจำค่ายของแต่ละกลุ่มที่มีทั้งหมด 5 กลุ่ม 5 คน ได้แก่ 1.นางสาวธัญญารัตน์ ขำเลิศ ม.ธุรกิจบัณฑิตย์  2. นางสาวสุดารัตน์ แก้วท่าพยา มรภ.สงขลา 3.นางสาวศศิณา นากแก้ว ม.พะเยา 4.นายประกฤติ โคตพงษ์ ม.มหาสารคาม 5.นายรุ่งเพชร อรุณจิตติ ม.เนชั่น (ลำปาง)

นางสาวน.รินี กล่าวอีกว่า ภายหลังการอบรมเสร็จสิ้น นักศึกษาจะต้องประเมินความรู้ ความสามารถตัวเองที่ได้รับจากการอบรมตลอดทั้ง 3 วัน ด้วยการทำข่าวส่งสมาคมนักข่าวจำนวน 2 ชิ้น เพื่อชิงเงินรางวัลข่าว TJA Cyber Reporter ซึ่งกำหนดส่งผลงานสมาคมจะแจ้งให้ทราบต่อไป

 

 

 

คณะทำงานเลือกนักศึกษา 5 คน เป็นสุดยอดพิราบน้อยประจำค่ายของแต่ละกลุ่มที่มีทั้งหมด 5 กลุ่ม 5 คน ได้แก่ 1.นางสาวธัญญารัตน์ ขำเลิศ ม.ธุรกิจบัณฑิตย์  2. นางสาวสุดารัตน์ แก้วท่าพยา มรภ.สงขลา 3.นางสาวศศิณา นากแก้ว ม.พะเยา 4.นายประกฤติ โคตพงษ์ ม.มหาสารคาม 5.นายรุ่งเพชร อรุณจิตติ ม.เนชั่น (ลำปาง)

 

พิราบน้อย กลุ่มสีชมพู ได้รับรางวัลที่ 1 จากข่าวคัดแยกขยะกทม.

 

พิราบน้อย กลุ่มสีฟ้า ได้รับรางวัลที่ 2 จากข่าวPIPE JACKING ลดปัญหาน้ำท่วมภายใน 1 ชั่วโมง


พิราบน้อย กลุ่มสีเหลือง ได้รับรางวัลที่ 3 จากข่าวกรีนพีชไทยแนะรัฐลดค่าเช่าที่ล่อร้านสตรีทฟู้ดเลิกใช้พลาสติก

 

พิราบน้อย กลุ่มสีส้ม ได้รับรางวัลที่ 4 จากข่าวเร่งแก้ไข้อีกแล้ว! PM 2.5 สูงขึ้นมีผลต่อสุขภาพ กทม.

 

พิราบน้อย กลุ่มสีเขียว ได้รับรางวัลที่ 5 จากข่าวแพทย์ชี้ฝุ่น PM 2.5 ก่อให้เกิดโรค

 

พิราบน้อย กลุ่มสีชมพู ได้รับรางวัลสันทนาการคะแนนมากที่สุด